YOL TARİFİ Hemen Ara
Yabancıların Uluslararası Koruma Başvuruları

Yabancıların Uluslararası Koruma Başvuruları

ULUSLARARASI KORUMA STATÜSÜ NEDİR? NASIL KAZANILIR? 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile yabancıların Türkiye’ye girişi ve ikamet usullerinin yanında uluslararası koruma statüsünün .. Devamı..

Yabancıların Taşınmaz Ediniminde Danışmanlık

Yabancıların Taşınmaz Ediniminde Danışmanlık

Yabancıların Gayrimenkul Edinimi Nasıl Olur? 2644 sayılı Tapu Kanunu’ nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişen 35. madde ile yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde .. Devamı..

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku, Türk Hukuku’na göre yabancılara uygulanan kurallar ile milletlerarası anlaşmaların Anayasa’nın 90. maddesi gereğince Türk Hukuku’na dâhil olmasıyla yürürlüğe giren kura .. Devamı..

Yabancıların İkamet İzni Başvuruları

Yabancıların İkamet İzni Başvuruları

Yabancılarda oturma (İkamet) izni, çeşitli sebeplerle kısa veya uzun süreli olarak Türkiye’de doksan günden fazla kalacak, Türkiye’de öğrenim (eğitim) görecek, tedavi olacak yabancıların a .. Devamı..

Yabancıların Çalışma İzni Başvurular

Yabancıların Çalışma İzni Başvurular

*Bu çalışma yabancıların çalışma izni ve düzenlemelere ilişkin bilgi vermektedir. Türkiye; komşu ülkelere nazaran siyasi istikrarı, ekonomik bağımsızlığı, istihdam olanakları ve coğrafi konumu sebebiyl .. Devamı..

Arabuluculuk

Arabuluculuk

ARABULUCULUK HİZMETLERİ Arabuluculuk, arabulucu adı verilen bağımsız ve tarafsız üçüncü kişi eşliğinde yürütülen esnek bir anlaşmazlık çözüm sürecidir. Arabuluculuk, taraflara .. Devamı..

Tahkim

Tahkim

Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Kimi g& .. Devamı..

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku

Ticaret hukuku, kişiler arasındaki ticari nitelik taşıyan ve kendisine bu nedenle bir takım sonuçların bağlandığı ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.  Ticaret hukuku, medeni hukuk ve borçlar hukuku ile &cc .. Devamı..

Özel Sigorta Hukuku

Özel Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku sigorta yapılan tarafların birbiriyle ilişkileriyle, sigortacılıkla uğraşan kurumların uyması gereken kanunları bütünüyle inceleyen bir hukuk dalıdır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun  .. Devamı..

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku bireyler veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku tapu ve tescil davaları, istihkak davaları, kira bedeli tespiti .. Devamı..

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku Davaları Hakkında Üretim faaliyetlerinin tamamını kapsayan çalışma hayatındaki hakların iade edilmesi ve düzenlenmesi için iş hukuku tarafından gerekli belirlemeler yapılmaktadır. İş hukukuna iliş .. Devamı..

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Başkent Hukuk Bürosu; marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model için ulusal ve uluslararası tescil başvuruları, marka haklarının takibi ve korunması, gizlilik sözleşmeleri ve bunlardan kaynaklanan ihtilaflar, .. Devamı..

Medeni Hukuku

Medeni Hukuku

Medeni hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel .. Devamı..

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Hukuk dalları içinde teoride kolay gibi gözükmesine rağmen uygulamada en fazla uğraş gerektiren alanlardan biri ticaret hukuku olmaktadır. Özellikle ülkemizde bu kapsama giren tüm faaliyetler kişilerin arasındak .. Devamı..

İcra - İflas Hukuku

İcra - İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku en önemli hukuk alanlarından biridir. Kişilerin mal varlıklarını yakından ilgilendiren bu hukuk alanı oldukça kapsamlı düzenlemelere sahiptir ve bu sebeple iyi bir hukuk bilgisiyle üstesinden gelin .. Devamı..

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Hukuk dalları içinde en yoğun çalışma gerektiren alanların başında ceza hukuku gelmektedir. Bu alanda sürekli olarak yapılan güncellemeler, değişen kanun ve içtihatlar ceza hukukunun zaman alan bir hukuk dalı .. Devamı..

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, 6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında kişi-borç ilişkisini düzenleyen hukuk dalına verilen isimdir. Borçlar Hukuku’nda alacaklı, borçlu kişi ya da kurum’dan hakkı olan .. Devamı..

Kamu İhale Hukuku

Kamu İhale Hukuku

Kamu ihaleleri, 2002 yılında çıkarılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile kapsamlı bir düzenlemeye kavuşturuluncaya kadar, bugün hala yürürlükte bulunan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, çeşitli ö .. Devamı..

Kooperatif Hukuku

Kooperatif Hukuku

Kooperatif; dernekten ve ortaklıktan, çeşitli noktalarda değişik özellikler gösteren bir kişi birliğidir. Kişi birlikleri arasındaki en önemli fark amaçlarındadır. Ortaklıkların amacı kar elde etmek ve payla .. Devamı..

Çerez Politikası